Anslut dig till Stadsnätet
Med en stadsnätsanslutning i fastigheten ger du boende enkel tillgång till ett bredbandsnät med möjlighet till tv, internet och telefoni. Och med full valfrihet att välja de tjänster och de leverantörer de vill ha.

Bostadsrätt och samfällighet

Bor du i en bostadsrätt eller i en villasamfällighet så är det med föreningens styrelse vi tecknar avtal om anslutning. Om föreningens medlemmar vill ha en framtidssäker fiberanslutning till ett öppet nät, så påverka styrelsen i frågan.
Styrelsen utser då en kontaktperson som har den löpande kontakten med oss. Vi har anslutit många föreningar och har ett färdiga koncept för hela processen och lokala samarbetspartners för byggandet av områdesnät och fastighetsnät.

Föreningens intresseanmälan

Är du kontaktperson i styrelsen så klicka på länken till höger för att göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig för ett möte och en besiktning av förutsättningarna. Därefter får ni ett avtalsförslag och beslutsunderlag.

Hyrresfastigheter

Vi ansluter inte enskilda lägenheter utan hela fastigheten. Lägenheter och lokaler ansluts via ett fastighetsnät. Är du fastighetsägare, skicka in en Intresseanmälan så kontaktar vi dig och går igenom förutsättningarna och därefter lämnar vi en offert på anslutningen av dina fastigheter.
Bor du eller hyr du lokal, ska du kontakta din fastighetsägare så att ni blir anslutna till framtidens bredband.
hyreshus
Större fastighetsägare
Representanter för styrelsen i bostadsrätts-förening eller samfällighet eller ägare av hyresfastigheter, klicka på knappen nedan för att göra en intresseanmälan.
Intresseanmälan