Felanmälan görs till din tjänsteleverantör
Vi har inga egna avtalade slutkunder och har därmed ingen publik teknisk support. Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du avtalat med.

Så här går en felanmälan till:

  • Kontakta din leverantör.
  • Leverantören felsöker tillsammans med kund över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören kontaktar oss för att göra felanmälan.
  • Vi felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar vi ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
  • Leverantören återkommer till dig med besked.
Nedan ser du kontaktuppgifter till alla våra leverantörer.

#inlineditbutton